Usuaris registrats

Per poder realitzar el procés de compra a Empoody no és necessari ser un usuari registrat. No obstant això a la primera compra es sol·licitarà una adreça de correu electrònic a la que et farem arribar un correu amb els passos a seguir per formalitzar el compte el nostre sistema. Els avantatges de ser un usuari registrat:

  • Històric de compres.
  • Guardat de les direccions de facturació i enviament, de forma que no hagis de tornar-les a introduir a cada compra.
  • Cistelles de compra temporalment guardades, de forma que no perdis la teva selecció de productes.

Devolucions

Empoody informa al Comprador que, excepte excepcions, disposa de catorze dies naturals, des del dia que recepciona el producte per a desistir la compra d’algun d’ells sense necessitat d’especificar el motiu.

Així mateix, el dret de devolució regulat en el present apartat únicament podrà ser exercitat en els casos establerts per llei i en relació amb els productes adquirits a través de la plataforma, conforme a les especificacions establertes de conformitat amb l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre pel qual s’aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de devolució no és aplicable quan es tracti de la contractació de béns peribles que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Abans que venci l’esmentat termini, el Comprador haurà de posar-ho en coneixement del venedor, enviant, per qualsevol mitjà, les seves dades així com sobre quins productes vol realitzar la devolució i el perquè d’aquesta mateixa.

L’exercici del dret a devolució per la seva part suposa que el Venedor, dins dels catorze dies naturals següents a aquell en què és informat que exerceix el seu dret a la devolució i a través del mateix mitjà emprat per al pagament (tret que el comprador indiqui el contrari), procedirà a retornar-li, sense cap cost (excepte les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del Comprador d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que el Venedor li oferís) les quantitats pagades per el/els producte/s del/dels quals es desisteix.

Exercit pel Comprador el seu dret a devolució, haurà de retornar al Venedor el/els producte/s del/ dels quals desisteix, a tot tardar, en el termini de 14 dies naturals des que va comunicar la seva decisió de desistir. Serà el Comprador qui hagi d’assumir els costos directes de la devolució dels béns. Els productes hauran de trobar-se en el mateix estat en què van ser lliurats.

Mètodes de pagament

A Empoody disposem dels següents mètodes de pagament;  targeta de crèdit o dèbit Visa, Visa Electron 4B, Euro6000 i MasterCard.

Enviament y tarifes

Les comandes seran enviades en 24-48 hores a la direcció que hagis indicat en el moment de fer la compra mitjançant una empresa de transport que Empoody té contractada. Les tarifes d’enviament varien segons la direcció d’enviament:

  • 6,20€ (Catalunya)
  • 7,35€ (España)
  • 9,70€ (Portugal)
  • 11,20€ (Illes Balears)

En cas  que la teva direcció no sigui a cap d’aquests punts contacta amb nosaltres.